Privacy policy – Personuppgiftspolicy


1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som går att hänföra till en fysisk person. Några exempel på detta kan vara: Personnummer, Namn, Adress och e-postadresser och andra kontaktuppgifter. Din köphistorik kan också klassas som en personuppgift och i vissa fall kan en personuppgift också vara en IP-adress, om denna går att hänföra till en fysisk person.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, epost, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning

 

2. Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Audree Apparel (Annie Jeppsson AB)

 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Du kan komma att ge Audree apparel information om dig själv när du använder våra tjänster tex vid köp eller besök på audreeapparel.se, vid prenumeration på nyhetsbrev eller när du kontaktar vår kundservice.

 

3.1 FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA EN BESTÄLLNING/KÖP

Vi kommer att lagra dina personuppgifyer till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Notera att en administrationstid på upp till 30 dagar kan tillkomma. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köp.

 

När dina personuppgifter kan komma att användas för detta ändamål:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

 

Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (Adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (Vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress, osv.)

 

3.2 FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera kundserviceärenden. Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

 

3.3 MARKNADSFÖRING

Om/När du lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Audree Apparel att behandla dina personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar Audree Apparel att du inte längre vil mottaga direktmarknadsföring.  Notera att en administrationstid på upp till 30 dagar kan tillkomma. Utskicken görs till de personer som själva registrerat sig genom anmälan till nyhetsbrev eller om personen i fråga haft direktkontakt med någon från Audree Apparel.

 

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet:

 • Nyhetsbrevsutskick eller annan form av direktmarknadsföring
 • Vid annonser på de sociala medier Audree Apparel verkar.

 

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (Adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

 

4. Tredje parter

Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners för analytiska ändamål. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

 

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas alltid inom EU/EES.

 

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Audree Apparel behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det finns laglig grund för ändamålet.

 

7. Hur hanterar vi personnummer?

När du ska genomföra ett köp på Audreeapparel.se och väljer att betala med Klarna kommer du att bli tillfrågad om att ange ditt personnummer. När och om du väljer Klarna som betalsätt och därmed måste ange ditt personnummer skickas personnumret direkt till Klarna. Audree Apparel hanterar eller sparar således inte personnummer, även om du fyllt i det på vår hemsida.

 

8. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar. Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

 

8.1 TA BORT COOKIES

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

 

8.2 GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

 

9. Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Detta för att se till att de är skyddade mot olovlig tillgång, förlust, förströelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

10. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor? 

Du kan alltid kontakat vår kundtjänst med frågor rörande hanteringen av personuppgifter på info@audreeapparel.com. VI kommer göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats audreeapparel.se.

 

11. Dina rättigheter

11.1
Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar.

 

11.2
Om en uppgift är felaktig har du alltid rätt att begära den rättad.

 

11.3
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen har du rätt att närsomhelst återkalla det samtycket med framtida verkan.

 

11.4
Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss på info@audreeapparel.com.

 

11.5
Registrerade har alltid rätt att få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är att om vi, enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

 

Senast uppdaterad Juni 2023