Cookies

1. Introduktion

Vi, Audree Apparel använder cookies på vår webbsida audreeapparel.se. Vår webbsida är en e-handelsplattform skapad och driven via Askås. I den här policyn kommer du att hitta all relevant information om cookies, vad cookies är och vad de används till. Vi kommer också att förklara vilka val du kan göra gällande cookies på vår webbsida.

 

 

2. Vad är cookies?

En cookies är en liten del av data som sparas på din enhet (dator, mobil eller surfplatta) med information när du besöker en webbsida. Detta görs för att komma ihåg information om dig, tex språkval eller inloggningsuppgifter. Det finns tillfälliga cookies och bestående cookies. Tillfälliga cookies sparas på din enhet tills det att du stänger din webbläsare. Bestående cookies sparas fram till och med ett slutdatum och när det datumet har passerat raderas cookies. Det finns även förstahandscookies samt tredjeparts cookies. Förstahandscookies placeras på webbplatsen av oss (Audree Apparel) medan tredjeparts cookies placeras på webbsidan av någon annan än oss.

 

Cookies är uppdelade i fyra kategorier:

 

Nödvändiga cookies – de här cookies är till för och viktiga för funktionen av webbsidan.

 

Preferens cookies – med hjälp av de här cookies kan webbsidan spara en besökares preferenser så som, språk, valuta eller från vilket land användaren besöker sidan.

 

Analytiska cookies – den här typen av cookies används för att analysera hur du som besökare använder webbsidan, till exempel vilka sidor du besöker eller vart du klickar. Informationen används för att kunna förbättra designen och funktionerna på webbsidan.

 

Marknadsförings cookies – de här cookies används för att spåra dig som besökare och ditt besök på webbsidan. Informationen som samlas in används i marknadsföringssyfte, till exempel, genom att veta vilka produkter du har tittat på gör det enklare för oss att anpassa vår marknadsföring så den blir mer intressant för dig.  

 

 

3. Cookie preferenser och medgivande

Innan vi kan placera en cookie på vår webbplats måste vi få ditt medgivande. Därför kommer du att få frågan om att ta ställning till dina cookies preferenser första gången du besöker vår webbsida. Dina val kommer att sparas och bara de cookies du har gett ditt medgivande till kommer att agera när du är på webbsidan. Dina preferenser är sparade i ett år men du kan ändra dina val när som helst.

 

Vi behöver inte ditt godkännande för att använda oss av nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies är cookies som behövs för att sidan ska fungera korrekt. Vänligen notera att ditt val av cookies bara gäller för den enhet du använder när du gör ditt val. Är det så att du använder en annan enhet och besöker vår webbsida måste du återigen ta ställning till dina cookie preferenser för den specifika enheten.

 

Om du inte vill tillåta att din enhet sparar dina cookieval kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare. I vissa webbläsare kan du till exempel blockera alla cookies, tillåta bara förstahandscookies eller ta bort cookies. Du kan även radera tidigare sparade cookies från din webbläsare. Vänligen notera att om du blockerar eller tar bort cookies från din webbläsare kan det medföra att vår webbsida och våra tjänster inte kommer att fungera helt korrekt.

 

 

4. Personlig information och personuppgiftspolicy

Vår användning av cookies kan leda till behandling av personliga uppgifter. Genom att du ger ditt medgivande för cookieanvändning kan vi få tillgång till personliga uppgifter rörande dig. Till exempel, om du väljer att ge ditt medgivande till cookies kan vi spara den adress som du har angett vid ett tidigare köptillfälle för att förenkla ditt nästa köp. Detta kan komma att likställas med behandling av din personliga data.

 

Skulle det vara så att informationen insamlad genom vårt användande av cookies innehålla personlig information kommer vi enbart att behandla sådan data som ligger i enlighet med vår personuppgiftspolicy som du hittar här.

 

 

5. Förändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra i den här policyn och i de cookies vi använder på grund av lagliga eller andra regulatoriska anledningar. Vänligen besök den här policyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad och informerad om vårt användande av cookies och annan relaterad teknik. Datumet i slutet anger när policyn var senast uppdaterad.

 

6. Kontakta oss

Om du vill veta mer om cookies eller har någon annan fråga, vänligen skicka ett mejl till oss på info@audreeapparel.com.

 

 

Senast uppdaterad Juni 2023.